halsnaes.info logo w100 om byer land&vand område region ressourcer  
 
 

 

Stålsat By

halsnaes.info på facebook

Følg halsnaes.info på facebook og få information om nyheder på siden

NORDCENTRET I FREDERIKSVÆRK JÆVNES MED JORDEN

GRATIS ARRANGEMENT I GJETHUSET I AFTEN KL. 19:00

Nordcentret jævnes med jorden og erstattes af spredte mindre bygninger for at skabe et bedre miljø ved overgangen mellem Nordtorvet og Krudtværksområdet... ”Nordea-bygningen” på Torvet mellem Biblioteket og Kvickly rives ned så der kan laves en bibliotekspark og en korridor fra byen mod fjorden.

Det er nogle af de mere indgribende projekter blandt de i alt 14 forslag, som 67 arkitektstuderende fra Københavns Universitet fremlægger i en avis om ”Steelscape Studio - Landscape architecture students in the Steel-town of Frederiksværk”.

OPLEV DE KREATIVE FORSLAG
Af en meddelelse fra Halsnæs Kommune fremgår bl.a. at man tirsdag den 24. september kl. 19 kan ”være med, når underviser på Københavns Universitet, Peter Lundsgaard Hansen, fortæller om sin fascination af landskabet i og omkring Frederiksværk – og om hvordan de 60 studerende fra ind- og udland har arbejdet med Frederiksværk i foråret. Se de studerendes forslag til bl.a. nye forbindelser i byen, hvordan kanalerne kan udvikles til attraktive promenader, et styrket grønt landskabsbånd mellem Skovbakken og Roskilde Fjord, hvordan forbindelsen mod fjorden kan styrkes ved at planlægge for nye boligområder i de lavtliggende områder og meget mere.

Arrangementet afholdes i Gjethusets cafe-område, hvor også de studerendes modeller og skitser er udstillet. Peter vil guide gennem de 14 modeller og en del af baggrundsmaterialet.

Udstillingen kan ses i Gjethusets Caféområde fra den 24. september til den 9. oktober 2013. Der er adgang til udstillingen tirsdag-fredag 10-16 og lørdag 10-13.

INSPIRATION TIL STÅLSATTE BYRUM
De studerendes forslag til landskabsbearbejdninger vil indgå som inspiration til arkitektkonkurrencen Stålsatte Byrum, som skal komme med konkrete forslag til forbindelser og byrum, som på en gang styrker rammerne for hverdagslivet i bymidten og samtidig formidler byens 250 årige industrihistorie. Halsnæs Kommune og Realdania er glade for at Københavns Universitet har fundet interesse i at kvalificere grundlaget til Stålsatte Byrum konkurrencen. De studerende har haft fantasifulde input, og selvom nogle ideer ligger langt fra planerne for byen, så er det lærerigt at studere de mange koncepter for Frederiksværk i forhold til bl.a. klimatilpasning, forbindelser og byrum.

Når de 5 team, der er udvalgt til at deltage i konkurrencen Stålsatte Byrum kommer til kick-off dag i Frederiksværk den 7. oktober 2013, vil de besøge udstillingen af de 14 modeller og få udleveret avisen med beskrivelse af koncepterne.”

Avisen kan ses og downloades på adressen

http://issuu.com/landscapeplanning2013/docs/landscape_planning_avis_net