halsnaes.info logo w100 om byer land&vand område region ressourcer  
 
 

 

Frederiksværk 1792-1897

halsnaes.info på facebook

Følg halsnaes.info på facebook og få information om nyheder på siden

 

Perioden her går foreløbig fra Classens død til jernbanens anlæggelse i 1897 - der bliver sikkert behov for yderligere periodisering.

Raketkorpset etableres i Arresødal

Englændernes bombardement af Københavns den 2.-5. september 1807 var et knusende nederlag for det neutrale dobbeltmonarki Danmark-Norge. Det er også betegnet som det første terrorbombardement mod civile og boligkvarterer, idet der bl.a. blev brugt raketter, hvis hovedformål var at sætte byen i brand, hvilket også lykkedes.

Det førte blandt andet til oprettelsen af et raketkorps i Frederiksværk i 1813, som stod direkte under kongen. Den første leder af korpset var Andreas Anthon Frederik Schumacher, der var gift ind i den Tscherningske familie. Maleren og tegneren Johan Thomas Lundbys far, oberst Joachim Theodor Lundbye, var chef fra 1836 til sin død i 1841.

Der blev oprettet en række bygninger i Arresødal, som det ses af nedenstående kort. Flere af bygningerne ses stadig, bl.a. Kasernebygningen, Frederik d. VI's Vagthus, Skovridergården (chefbolig) og Krudttårnet.

Korpset blev nedlagt i 1844. I midten af 1880'erne blev området og bygningerne overladt til Landmilitæret og fik navnet Arresødallejren. I 1945 blev lejren overladt til Marinen som hjemsted for Søværnets Eksercerskole.

 

Croqui af Raquet Corpsets Etablissement ved Frederiksvaerk

Croqui af Raquet Corpsets Etablissement ved Frederiksvaerk

Se kortet ovenfor i interaktiv fullscreen udgave i ekstrem opløsning her (Fundet på Det Kongelige Bibliotek).