halsnaes.info logo w100 om byer land&vand område region ressourcer  
 
 

 

 

Om

halsnaes.info på facebook

Følg halsnaes.info på facebook og få information om nyheder på siden

www.halsnaes.info er under udvikling af

www.guide2multimedia.com
v/ Jørgen Lassen
Nørregade 33, 1.
3300 Frederiksværk

mail@halsnaes.info

 

Historiens gang...

 

Visionen...

Forestil dig en hjemmeside...

I midten på skærmen er et landkort over Halsnæs Kommune. Til højre for kortet er en menu med kategorier, bl.a. med entiteterne adresser, matrikler, veje, stier og øvrige steder samt skoler, rådhuse, postkasser, stoppesteder, supermarkeder, produktionsvirksomheder, detailhandel, fortidsminder, søer, vandløb, skove, udsigtspunkter, bygninger, områder o.s.v. Klikker du på et af punkterne (og vælger i rullemenuer hvor det er nødvendigt) i menuen fremkommer markeringer på kortet og klikker du på en markering får du detaljerede nutidige og historiske oplysninger om entiteten.

Under kortet er der en skyder (slider) med det aktuelle år længst til højre. Mod venstre står de foregående år helt tilbage til de historiske perioder, som ligger længst til venstre i skyderen. Faktisk er der 2 skydere; starttidspunkt og sluttidspunkt. Med disse skydere (eller indtastning i 2 felter) kan du vælge hvilken periode kortet og søgningerne skal omfatte.

Der er også en søgefunktion, hvor du kan søge efter personer og virksomheder (i bred forstand; også omfattende idrætsorganisationer, frimærkeklubber, skydeselskaber, strikkeklubber, lejerforeninger, skoleklasser, Facebook-grupper og alle andre organisationsformer). Når du vælger en person eller virksomhed får du detaljerede oplysninger om vedkommende, for personer også oplysninger om slægtsrelationer.

Til venstre på siden er endelig en temavælger; skolevæsen, industri, boligforhold; landskab, miljø, seværdigheder, teater, religion, turisme o.s.v. med detaljeret tematiseret information.

Herudover er der selvfølgelig også en liste over kilder; litteratur, links, arkivalier, genstande og personlige overleveringer m.v. med en elegant søgefunktion.

Det hele kan suppleres med bidrag fra brugerne via login og kompetente redaktører for de forskellige temaer kan sikre kvalitetet og struktur.

Databaseteknik og -design

I en forstand er det ret enkelt; 5 tabeller i en database:

  • Personer
  • Virksomheder
  • Steder
  • Kilder
  • Temaer

De 3 første tabeller rummer alle felter med en start- og slutdato for hver eneste record. Eksisterer entiteten fortsat er slutdatoen tom. Et eksempel på en væsentlig del af tabellen med steder; alle de knap 22.000 adgangsadresser i Halsnæs Kommune, kan ses her.

I praksis er det imidlertid dybt kompliceret. Der er i alle tabeller brug for langtidsholdbare kategorier, både geografiske og tematiske, som kan rumme totalen. Og særligt dateringsproblematikken er yderst kompliceret fordi den skal kunne rumme så mange former for tidsangivelse; historiske og geologiske perioder, andre perioder, årti, århundrede, cirka, i hvert fald før eller efter o.s.v. Herudover rummer relationsproblematikken mange udfordringer.

I de seneste år er der sket en meget stærk intensivering af digitaliseringen og åben brug af offentlige registre, geografiske koordinater og arkivalier m.fl. og rigtigt mange vigtige oplysninger kan nu uden videre – med lidt behændighed – downloades fra nettet og viderebearbejdes uden ophavsretlige problemer. En række solide webservices står også til rådighed og denne udvikling vil helt sikkert fortsætte.

Her på siden pusles der med den slags.

 

Jørgen Lassen